Faktureringsinformation

Svenska

 

Minidebitering:

 • Kostnad 1700 kr ink moms
 • 2 tim arbete
 • Resekostnad bil
 • Denna debitering används vid arbeten som underskrider 2 timmar

 

Arbetstid

 • 570 kr ink moms per timme
 • Faktureras per påbörjad timme 
 • Vid arbete över 6 timmar debiteras hel dag 8 timmar + restid
 • Restid debiteras från att montör lämnar vår adress tills montör anländer till kund. Sedan åter till vår adress

 

Bilkostnad

 • 7 kr per km avståndet beräknas från vår adress till kundadress tur och retur.
 • Startkostnad bil 200 kr per tillfälle
 • Där parkeringskostnad tillkommer faktureras detta till kund enligt schablon
 • Där tullavgift tillkommer faktureras detta till kund enligt schablon

 

Faktureringsavgift

 • 25 kr per faktura

 

Reklamationer/ anmärkning

 • Reklamation enligt konsumentköplagen.
 • Vid anmärkning på faktura skall detta framföras till oss via mail till info@apex-el.se.
 • Vi kommer därefter kontakta er angående ärendet inom 48 timmar.
 • Detta skall göras inom 8 dagar från fakturadatum. Efter 8 dagar så är fakturan godkänd.
 • Vid ROT-avdrag så äger vi rätten vid avslag att fakturera hela totalsumman på arbetet.

 

Lag 2015:671 om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företagare och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm. www.arn.se